Del av utställningen på Påskrundan.

Del av utställningen på Påskrundan.